ID bài viết : 00146139 / Sửa lần cuối : 15/04/2016

Sau khi tắt TV, đèn LED màu cam dường như thay đổi màu sắc một chút.

Sau khi tắt TV, đèn LED màu cam dường như thay đổi màu sắc một chút.

    Khi tắt TV, TV tự động chuyển sang chế độ power saving (tiết kiệm điện năng). Đèn  LED Illumination thay đổi sang chế độ low power (tiêu thụ điện năng thấp)  mờ đi một chút.