ID bài viết : 00138443 / Sửa lần cuối : 31/12/2015

Hướng dẫn kích hoạt chế độ xem hình ảnh đôi (hình và hình)

Hướng dẫn kích hoạt chế độ xem hình và hình.

  LƯU Ý

  • TV không thể bật chế độ Xem đôi (Twin View) cho đến khi ngõ vào HDMI được chọn.
  • Tín hiệu chỉ có thể hiển thị ở chế độ Xem Đôi (Twin View) là tín hiệu Digital 2K và tín hiệu analog.
  • Chức năng hiển thị Xem Đôi (Twin View) hiện có ở các phần mềm mới nhất phiên bản PKG3.017.XXXXXXX và cao hơn. Để kiểm tra phiên bản phần mềm TV của bạn, tham khảo  tại đây . Nếu TV của bạn không được cập nhật, vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất theo các bước sau đây .

  Để hiển thị hai hình ảnh, thực hiện các bước sau.

  BƯỚC 1:Chọn ngõ vào HDMI mà thiết bị đã được kết nối vào.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Inputs.
  3. Chọn HDMI1-4.

  BƯỚC 2:Chọn Twin View từ ACTION MENU.

  1. Chọn nút ACTION MENU trên điều khiển.
  2. Chọn Twin View.

  BƯỚC 3 :Để tắt chế độ xem hình đôi, chọn Single Picture từ ACTION MENU.