ID bài viết : 00138443 / Sửa lần cuối : 31/12/2015

Hướng dẫn kích hoạt chế độ xem hình ảnh đôi (hình và hình)

Hướng dẫn kích hoạt chế độ xem hình và hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

LƯU Ý

  • TV không thể bật chế độ Xem đôi (Twin View) cho đến khi ngõ vào HDMI được chọn.
  • Tín hiệu chỉ có thể hiển thị ở chế độ Xem Đôi (Twin View) là tín hiệu Digital 2K và tín hiệu analog.
  • Chức năng hiển thị Xem Đôi (Twin View) hiện có ở các phần mềm mới nhất phiên bản PKG3.017.XXXXXXX và cao hơn. Để kiểm tra phiên bản phần mềm TV của bạn, tham khảo  tại đây . Nếu TV của bạn không được cập nhật, vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất theo các bước sau đây .

Để hiển thị hai hình ảnh, thực hiện các bước sau.

BƯỚC 1:Chọn ngõ vào HDMI mà thiết bị đã được kết nối vào.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Inputs.
  3. Chọn HDMI1-4.

BƯỚC 2:Chọn Twin View từ ACTION MENU.

  1. Chọn nút ACTION MENU trên điều khiển.
  2. Chọn Twin View.

BƯỚC 3 :Để tắt chế độ xem hình đôi, chọn Single Picture từ ACTION MENU.