ID bài viết : 00155992 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Các câu hỏi thường gặp dành cho USB DAC.

  Các câu hỏi thường gặp dành cho USB DAC.

  LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng ở dưới cùng của bài viết này.

  Các phần trong câu trả lời này:


  Kết nối với thiết bị


  Q1: Cần những gì để phát lại độ phân giải cao (hi-res) từ Walkman bằng USB DAC?

  A1:

  • Đối với khu vực AP:
   WMC-NWH10 (cáp chuyển đổi USB với ngõ ra âm thanh hi-res, bán riêng) và cáp USB (USB A plug-USB micro B plug) là cần thiết.
   Một Walkman hỗ trợ đầu ra độ phân giải cao thông qua cổng USB cũng là cần thiết.

  • Đối với Hoa Kỳ, Canada, châu Mỹ Latin và khu vực EU:
   Để biết cách kết nối với Walkman, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

   

  Q2: Cần những gì để phát lại độ phân giải cao (hi-res) từ một điện thoại thông minh Android bằng USB DAC?

  A2: Một cáp USB OTG và cáp USB (USB A plug-USB micro B plug) là cần thiết.
  Một ứng dụng hi-res cho phép dữ liệu hi-res được xuất ra qua USB và một điện thoại thông minh Android có hỗ trợ độ phân giải cao được xuất ra qua USB cũng là cần thiết.
  Để kiểm tra xem điện thoại có hỗ trợ xuất ra hi-res không, tham khảo các thông số kỹ thuật của thiết bị kết nối của bạn.


  Q3: Cần những gì để phát lại độ phân giải cao (hi-res) từ iPhone bằng USB DAC?

  A3: Một bộ chuyển đổi (được bán riêng) và một cáp USB (USB A plug-USB micro B plug) là cần thiết.
  Một ứng dụng hi-res cho phép dữ liệu hi-res được xuất ra thông qua cổng USB cũng là cần thiết.

  LƯU Ý: Không có cáp đặc biệt được khuyến cáo.


  Thông số kĩ thuật phát lại


  Q4: DSD native có thể phát lại bởi USB DAC không?

  A4: Có thể. (DSD 2.8MHz/1bit và 5.6MHz/1bit được hỗ trợ)
  Đối với bản phát DSD, một thiết bị và ứng dụng có hỗ trợ phát lại DSD là cần thiết..
  Để thực hiện phát lại DSD native, kiểm tra các thiết lập và thông số kỹ thuật của thiết bị phát lại và ứng dụng.

   

  Q5: Độ sâu bit liệt kê là 32bit, nhưng tập tin 32bit có thể phát lại được không?

  A5: Tần số lấy mẫu và độ sâu bit được liệt kê cho sản phẩm này dành cho các loại tập tin có thể được chuyển vào.
  tập tin 32bit có thể phát lại ở 24bit.

   

  Q6: Có hỗ trợ phát lại gapless không?

  A6:
  Có, phát lại gapless được hỗ trợ. Nếu định dạng tập tin, tần số lấy mẫu, và độ sâu bit của các bài hát trước và sau khi bài hát đang được phát tất cả khớp với nhau, thì sẽ không có khoảng cách trong phát lại.

   

  Q7: Các liên kết thời gian có thể được điều chỉnh trong quá trình phát lại DSD bằng USB DAC không?

  A7:
  Có, nó có thể. Tuy nhiên, phụ đề xuất ra không thể được điều chỉnh.

  LƯU Ý: Liên kết thời gian có thể được điều chỉnh cho Front Lch & Rch và Rear Lch & Rch trong khi phát lại DSD.  Giải quyết sự cố

  • Các kết nối


  Q8: Điện thoại thông minh Android của tôi không được nhận diện bởi DAC USB.

  A8: Kiểm tra xem các cài đặt đầu ra âm thanh trên thiết bị kết nối của bạn được thiết lập sang USB chưa.
  Để kiểm tra các thiết lập trên Xperia, hãy làm theo các bước dưới đây.

  LƯU Ý: Màn hình hiển thị khác nhau tùy thuộc vào model Xperia. Ngoài ra, một số dòng máy có thể không có các thiết lập.

  1. Chọn Settings.
  2. Chọn Xperia Connectivity.
  3. Chọn USB Connectivity.
  4. Xác nhận với Detect USB device.


  • Sạc pin


  Q9: Các thiết bị kết nối với USB-DAC (cổng USB micro B) không sạc được.

  A9: Một thiết bị kết nối không thể được sạc từ cổng USB micro B.
  Thiết bị chỉ có thể được sạc từ USB1 hoặc USB2.


  • Hoạt động


  Q10: Bài hát không thể thao tác được từ thiết bị.

  A10:
   Trong quá trình phát bằng cách sử dụng kết nối USB DAC bài hát không thể được thao tác từ thiết bị.
  Thao tác các bài hát từ các thiết bị kết nối.

  QUAN TRỌNG: Không bao giờ thực hiện các hoạt động trong khi lái xe.


  • Âm thanh


  Q11: Không có âm thanh được xuất ra bởi USB DAC.

  A11:
  Tùy thuộc vào tình hình, kiểm tra các mục khác nhau. Kiểm tra các mục sau đây tùy theo tình hình sử dụng của bạn.

  - 1. Nếu thực hiện ghép nối Bluetooth trong khi phát lại USB DAC:
  Âm thanh xuất ra của thiết bị kết nối có thể đã chuyển từ DAC USB sang âm thanh Bluetooth.
  Nếu âm thanh không được xuất ra từ USB DAC, kiểm tra xem các đầu ra âm thanh của các thiết bị kết nối có phải là USB không.

  - 2. Nếu kết nối bằng Bluetooth:
  Âm thanh xuất ra của thiết bị kết nối có thể bằng Bluetooth.
  Nếu âm thanh không được xuất ra từ USB DAC, kiểm tra xem các đầu ra âm thanh của các thiết bị kết nối có phải là USB không.

  - 3.Nếu sử dụng một điện thoại thông minh Android:
  Xác nhận lại sự định hướng của cáp USB OTG và cáp USB.
  Để biết chi tiết vui lòng tham khảo các hướng dẫn kết nối trong hướng dẫn.

  - 4.Nếu kết nối với Walkman / Xperia bằng Bluetooth:
  Ngắt kết nối từ Bluetooth.

  - 5.Nếu không có âm thanh được xuất ra từ các sản phẩm khi nó được kết nối với một máy tính:

  Kiểm tra các mục sau đây.

  • Khởi động lại máy tính của bạn.
  • Đối với một máy tính Windows, cài đặt các “Sony USB Device Driver” nếu bạn chưa có.
  • Chuyển SOURCE trên sản phẩm BẬT/TẮT một lần nữa.
  • Xác nhận rằng các máy tính được kết nối một cách chính xác.
  • Hãy thử kết nối vào một cổng USB khác trên máy tính và xem liệu nó có được nhận diện. Nếu nó được nhận diện, có thể có vấn đề với cổng USB.

  - 6.Nếu không có âm thanh được xuất ra khi sử dụng Media Go để phát lại:

  Kiểm tra các bước sau đây.

  1. Đi đến Tools trong Media Go, và chọn Preferences.
  2. Chọn Audio Output.
  3. Chọn ASIO Device.
  4. Chọn Sony ASIO device, và nhấn nút OK.

   

  Q12: Khi phát lại DSD bằng DAC USB, không có âm thanh từ đầu ra OPT.

  A12
  : Không thể xuất ra âm thanh từ OPT trong khi phát lại DSD bằng USB DAC.

   

  Q13: Có âm thanh nhiễu giữa các bài hát.

  A13
  : Kiểm tra các thiết lập trên các ứng dụng phát lại.


  Lỗi hiển thị/Thông báo

  Q14: Một thiết bị được kết nối, nhưng Không có thiết bị (No device) đang được hiển thị.

  A14: Nếu màn hình của các thiết bị kết nối tắt hoặc nếu thiết bị bật chế độ ngủ, các tín hiệu từ các thiết bị kết nối có thể được cắt, và
  No device sẽ được hiển thị.
  Hãy chắc chắn rằng các thiết bị kết nối là bật và hoạt động.
  Các hoạt động khác nhau tùy thuộc vào các thiết bị được kết nối, vì vậy hãy tham khảo sách hướng dẫn cho thiết bị kết nối của bạn.