ID bài viết : 00147391 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Những loại thiết bị nào có thể kết nối được với máy chiếu di động và đầu đĩa Blu-ray khi sử dụng tính năng phản chiếu màn hình?

    Những loại thiết bị nào có thể kết nối được với máy chiếu di động và đầu đĩa Blu-ray khi sử dụng tính năng phản chiếu màn hình?

    Máy chiếu di động và đầu đĩa Blu-ray có thể được kết nối với một thiết bị tương thích tính năng Phản chiếu màn hình chẳng hạn như một thiết bị di động Xperia. Tính năng Phản chiếu màn hình sử dụng công nghệ Miracast, vì vậy hiện có thể kết nối điện thoại di động của bạn với máy chiếu di động và đầu đĩa Blu-ray bằng tính năng Phản chiếu màn hình.

    LƯU Ý: Nếu thiết bị di động của bạn không sử dụng công nghệ Miracast, hãy tham khảo  bài viết  này để kết nối máy chiếu di động của bạn và đầu đĩa Blu-ray.