ID bài viết : 00158814 / Sửa lần cuối : 30/09/2016

Khi tôi kết nối một bộ điều khiển DualShock 4 với đầu đĩa qua cáp USB, thiết bị không thể hoạt động.

  Khi tôi kết nối một bộ điều khiển DualShock 4 với đầu đĩa qua cáp USB, thiết bị không thể hoạt động.

  Thiết bị này không thể được vận hành bởi một bộ điều khiển không dây DualShock4 kết nối với đầu đĩa qua cáp USB. Khi sử dụng một bộ điều khiển không dây DualShock 4, cần thiết phải kết nối Bluetooth giữa đầu đĩa và bộ điều khiển.

  Về các thủ tục ghép nối, hãy thử các bước sau đây.

  1. Từ đầu đĩa Blu-Ray Home Screen, chọn Setup.
  2. Chọn Bluetooth Settings.
  3. Xác nhận Chế độ Bluetooth là ON.
  4. Quay trở lại Setup và chọn System Settings.
  5. Chọn DUALSHOCK4 wireless controller.
  6. Sau khi chọn menu Register Controller, nhấn và giữ nút Share and PlayStation trong vòng 8 giây trên bộ điều khiển không dây DualShock4. Bộ điều khiển sẽ chớp màu trắng.


  Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình thông báo "Wireless Controller is connected" khi ghép nối thành công.