ID bài viết : 00231328 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Đầu phát Blu-ray Disc không phản hồi và xuất hiện màn hình xanh dương sau khi thiết lập xong.

  ểm tra_sản phẩm
  Nếu xuất hiện màn hình xanh dương và bạn không thể điều khiển Đầu phát Blu-ray Disc được, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Setup (Thiết lập).
  3. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
   QUAN TRỌNG: Không được hủy hoặc làm gián đoạn quá trình cập nhật bằng cách tắt Đầu phát Blu-ray Disc hoặc ngắt kết nối Internet.

  Nếu sự cố không được khắc phục hoặc nếu đầu phát tiếp tục khởi động lại (bật và tắt) sau khi thử làm các bước ở trên, có thể cần phải sửa chữa thiết bị.