ID bài viết : 00137850 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Tôi có thể kết nối một thiết bị không tương thích với công nghệ Miracast được không?

    Nếu không thể kết nối Miracast, máy chiếu di động có thể được kết nối với thiết bị video qua kết nối HDMI hoặc kết nối MHL. Yêu cầu phải có HDMI đi kèm với bộ điều hợp chuyển đổi Mini-HDMI khi kết nối một cáp HDMI (không đi kèm) hoặc cáp MHL (không đi kèm) với máy chiếu di động.

    LƯU Ý: Không phải tất cả các thiết bị video đều có kết nối HDMI, kết nối MHL hoặc chức năng chia sẻ màn hình Miracast. Để biết thiết bị video của bạn có các khả năng này hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất.