ID bài viết : 00204767 / Sửa lần cuối : 18/03/2019

Cách truy cập ứng dụng PlayMemories Online trên Android TV™ của tôi

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả Tivi đều hỗ trợ PlayMemories Online. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.

  Bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây để có thể truy cập ứng dụng PlayMemories Online trên Android TV:

  Thực hiện các bước dưới đây để truy cập ứng dụng PlayMemories Online:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Album trong danh mục Apps (Ứng dụng).
  3. Nhấn nút mũi tên trái trên điều khiển từ xa để kích hoạt menu.
  4. Chọn PlayMemories Online.
  5. Trên màn hình PlayMemories Online, chọn Get Started (Bắt đầu).
  6. Chọn Accept (Chấp nhận) PlayMemories Online Terms and Condition (Điều khoản và điều kiện của PlayMemories Online) để kích hoạt ứng dụng.

   LƯU Ý: Sau khi chấp nhận PlayMemories Online Terms and Condition (Điều khoản và điều kiện của PlayMemories Online), Màn hình chính của ứng dụng sẽ xuất hiện.

  7. Nhấn nút mũi tên trái trên điều khiển từ xa để quay lại menu.
  8. Cuộn xuống và chọn Folders (Thư mục) để truy cập hình ảnh hoặc video của bạn.
   PlayMemories Online


   


  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.