ID bài viết : 00162962 / Sửa lần cuối : 01/12/2016

Thiết bị máy chiếu Mobile Projector kết nối với nguồn có được sạc điện khi đang trình chiếu không?

    Có, thiết bị máy chiếu Mobile Projector kết nối với nguồn điện sẽ được sạc trong khi đang trình chiếu. Thời gian sạc phụ thuộc vào mức độ tiêu thụ điện năng của các chương trình trò chơi, TV show, phim ảnh được trình chiếu