ID bài viết : 00147388 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Thời gian sạc pin của Máy chiếu di động khi sử dụng bộ chuyển đổi nguồn USB là bao lâu?

    Sẽ mất khoảng 3,3 giờ để sạc pin cho Máy chiếu di động bằng cáp USB đi kèm và bộ chuyển đổi nguồn USB tùy chọn CP-AD2.

    LƯU Ý: Thời gian sạc sẽ thay đổi nếu sử dụng máy tính hoặc bộ chuyển đổi nguồn USB khác.