ID bài viết : 00137849 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách kết nối máy chiếu di động với thiết bị bằng cáp HDMI hoặc cáp MHL.

  Máy chiếu di động có một giắc cắm HDMI/MHL IN cho phép bạn kết nối với bất kỳ thiết bị nào sau đây và chiếu hình ảnh, phim, chương trình Tivi, bản trình bày và trò chơi.

  Qua kết nối HDMI

  • Đầu phát DVD và Blu-ray Disc
  • Hộp cáp và đầu thu vệ tinh
  • Máy tính
  • Bảng điều khiển trò chơi
   • Bảng điều khiển PlayStation 2
   • Bảng điều khiển PlayStation 3
   • Bảng điều khiển PlayStation 4
   • Bảng điều khiển rời PlayStation Vita
   • Bảng điều khiển rời PlayStation
   • Thiết bị Microsoft Xbox

  Kết nối qua MHL

  • Điện thoại thông minh
  • Máy tính bảng

  Để kết nối Máy chiếu di động với thiết bị bằng cáp HDMI hoặc cáp MHL, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Kết nối bộ điều hợp chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI đi kèm với giắc cắm HDMI/MHL IN của Máy chiếu di động.
   • Đối với kết nối HDMI, hãy kết nối cáp HDMI với bộ điều hợp chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI.
   • Đối với kết nối MHL, hãy kết nối đầu HDMI của cáp MHL hoặc bộ chuyển đổi HDMI-sang-MHL với bộ điều hợp chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI.

   HDMI và MHL

  2. Bật máy chiếu di động.
  3. Nhấn Jog lever (Cần gạt chậm) khi đang ở vị trí ENTER.
  4. Trượt Jog lever (Cần gạt chậm) sang + hoặc - để chọn Input change (Thay đổi đầu vào).

   Thay đổi đầu vào

  5. Trượt Jog lever (Cần gạt chậm) sang + hoặc - để chọn HDMI/MHL.

   HDMI/MHL

  6. Chọn Return (Quay lại) trên màn hình menu của Máy chiếu di động để thoát khỏi menu.

   Quay lại

  Màn hình của thiết bị đã kết nối giờ đây sẽ được chiếu. Sử dụng thiết bị được kết nối để chọn hình ảnh, phim, chương trình Tivi, bản trình bày và trò chơi mà bạn muốn chiếu.