ID bài viết : 00147390 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Máy chiếu di động không bật.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Máy chiếu di động sẽ không bật hoặc không có điện nếu pin đã kiệt hoặc xả hoàn toàn. Sạc pin bằng bộ chuyển đổi AC để khắc phục sự cố này.