ID bài viết : 00132740 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Hướng dẫn khắc phục nếu Thông báo Playback not available xuất hiện khi phát lại hình ảnh JPEG qua USB/DLNA/Internet?

  Thông báo Playback not available xuất hiện khi phát lại hình ảnh JPEG qua USB/DLNA/Internet.
  TV chỉ hỗ trợ định dạng JPEG YCbCr 422/420,  không hỗ trợ JPEG YCbCr 444.

  Hãy thử các giải pháp có thể thực hiện được sau đây
  1. Hãy thử kết nối máy tính của bạn và TV bằng dây cáp HDMI hoặc cáp PC (D-sub).
  2. Nếu máy tính của bạn đã cài đặt ứng dụng Photo editor có khả năng chuyển đổi JPEG (444 <--> 422/420), hãy chuyển tập tin JPEG sang định dạng mà TV hỗ trợ được. Tham khảo hướng dẫn của ứng dụng Photo editor để biết thêm chi tiết.
  3. Nếu JPEG được tải về từ trang web và bị thiếu mất một phần của tập tin dữ liệu, hãy tải về hình ảnh lần nữa.

  Lưu ý:

  • Một vài hình ảnh có thể không hiển thị nếu một phần của tập tin dữ liệu bị mất hoặc hư hỏng.
  • Dữ liệu tập tin lỗi có thể xảy ra trong khi đang tải tập tin về từ interrnet, hoặc giữ tập tin trên ổ đĩa cứng của bạn trong thời gian dài.