ID bài viết : 00228233 / Sửa lần cuối : 12/02/2021In

LỖI: Xuất hiện thông báo YouTube is unavailable. Please try again later" (YouTube không khả dụng. Vui lòng thử lại sau) khi tôi nhấn nút Nguồn hoặc nút YouTube trên điều khiển từ xa từ chế độ chờ."

    Chọn CANCEL (HỦY) trên màn hình lỗi để hủy bỏ thông báo lỗi. Sau khi hủy bỏ thông báo lỗi thì màn hình Home của YouTube sẽ hiển thị.    Lỗi này có thể xảy ra khi bạn bật Tivi từ chế độ chờ do Tivi mất khoảng 3 giây để kết nối mạng lại.
    Sau khi hủy bỏ thông báo lỗi này, bạn có thể chọn phát lại nội dung như bình thường.
    Tuy nhiên, nếu Tivi không có kết nối Internet thì Tivi có thể sẽ không phát nội dung YouTube được.