ID bài viết : S500056625 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao lại xuất hiện cảnh báo "Reinsert the Memory Stick" trên màn hình LCD ?

Cảnh báo xuất hiện trên màn hình LCD khi thẻ nhớ Memory Stick được gắn vào máy ảnh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Những nguyên nhân sau đây có thể khiến cảnh báo xuất hiện:

  1. Thẻ nhớ không thể sử dụng trong máy ảnh
  2. Thẻ nhớ bị hỏng.
  3. Phần cuối của thẻ nhớ Memory Stick bị dơ.