ID bài viết : 00153500 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Có thể sạc hai thiết bị USB cùng một lúc không?

Có thể sạc hai thiết bị USB cùng một lúc không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hai thiết bị USB có thể sạc cùng lúc.
Tối đa hiện tại là 1 A cho mỗi cổng