ID bài viết : 00153397 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Không thể sạc được iPhone/iPad/iPod touch.

Không thể sạc được iPhone/iPad/iPod touch.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn không thể sạc, hãy thử như sau:

  • Ngắt kết nối iPhone/iPad/iPod touch, sau đó kết nối lại.
  • Thay đổi tính năng sang USB FRONT.

    LƯU Ý: Nếu bạn vận hành sản phẩm này trong khi đang sạc, iPhone/iPad/iPod touch có thể không sạc được.