ID bài viết : 00155974 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Có thể kết nối với các thiết bị khác ngoài thiết bị usb không?

  • Thiết bị NAS, LAN
   Không được hỗ trợ.

  Nếu bạn muốn kết nối với loa hay amplifer riêng của bạn, kiểm tra các điều kiện sau.

  • Loa
   Hỗ trợ 5-16Ω.
  • Amplifier
   Hỗ trợ  5Ω. Đầu vào cho phép là 40W. Hãy cẩn thận các đầu vào quá mức.