ID bài viết : 00197860 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Không thể phát thiết bị được kết nối với đầu nối USB-A hoặc USB FRONT.

  Kiểm tra các mục sau:

  LƯU Ý: Tên cổng có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy. Đầu nối USB-A hoặc USB FRONT sẽ được trang bị. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết tên cổng của mẫu máy của bạn.

  • Đảm bảo chức năng đã chọn giống với đầu nối mà thiết bị được kết nối (USB-A hoặc USB FRONT).
   Chuyển ngõ vào sang USB-A (hoặc USB FRONT) bằng cách sử dụng nút trên sản phẩm hoặc điều khiển từ xa đi kèm, rồi sau đó bắt đầu phát.
  • Bài nhạc mong muốn có thể không phát khi bạn lưu trong cấu trúc thư mục rất sâu hoặc tên thư mục và tên tệp quá dài.
   Trong những trường hợp như vậy, hãy đặt bài nhạc vào thư mục nông hơn hoặc rút ngắn tên thư mục và tên tệp để có thể phát bài nhạc.
  • Sản phẩm này có thể không nhận dạng thiết bị đã kết nối với đầu nối.
   Đặt sản phẩm này thành chức năng USB-A (hoặc USB FRONT tùy thuộc vào sản phẩm của bạn), ngắt kết nối cáp nối với đầu nối USB-A (hoặc USB FRONT), sau đó kết nối lại cáp.