ID bài viết : 00125770 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Không thể mở tập tin cập nhật firmware đã tải về thiết bị USB.

Không thể mở tập tin cập nhật firmware đã tải về thiết bị USB.

  Nếu một tập tin nén có tên UPDATA_M29R0xxx.ZIP được tải về cho thiết bị USB và bạn không thể mở nó, các tập tin có thể bị hỏng hoặc việc tải xuống không thành công. Xóa các tập tin tải về và làm theo các bước trong phần Hướng dẫn Tải về và lưu vào bộ nhớ USB để biết cách tải về và chuyển các tập tin cập nhật cho thiết bị USB của bạn.

  LƯU Ý: Khi tập tin nén được tải về đúng, bạn sẽ có thể trích xuất các tập tin sau đây để cập nhật firmware của đầu thu AV.

  • MSB29-FW.BIN
  • MSB29-FW.ID
  • MSB29_MB.BIN
  • MSB29-FW_MB.ID