ID bài viết : 00058580 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Mạng kết nối bị gián đoạn trong khi truyền tập tin bằng cách sử dụng HAP Music Transfer, và truyền tải tập tin thất bại khi mạng được kết nối lại.

  Thử các thao tác sau.

  1. Dừng việc truyền tải tập tin nếu đang trong quá trình tải, và thoát HAP Music Transfer.
  2. Kiểm tra kết nối mạng.
  3. Chờ khoảng 20 phút.
  4. Khởi động lại HAP Music Transfer.

   LƯU Ý: Nếu kết nối mạng bị gián đoạn trong suốt Manual Transfer, bạn cần phải thực hiện lại Manual Transfer lần sau.