ID bài viết : 00153528 / Sửa lần cuối : 12/08/2016

Việc cập nhật mất nhiều thời gian hoặc có thể không được cập nhật tất cả.

  Việc cập nhật mất nhiều thời gian hoặc có thể không được cập nhật tất cả.

  CẢNH BÁO: Có nguy cơ bị thiệt hại phần cứng. Không tắt nguồn bộ thu AV trong khi chạy cập nhật sau khi tải về hoàn tất.

  QUAN TRỌNG:
  • Cập nhật qua Internet có thể mất khoảng 60 phút tùy thuộc vào các yếu tố như tốc độ mạng.
  • Đối với một số dòng máy, khi hệ thống đang cập nhật, đèn LED chỉ báo xanh lá cây sẽ nhấp nháy.

  Nếu cập nhật không hoàn thành ngay cả sau hơn 60 phút, tốc độ mạng có thể bị chậm. Bấm nút nguồn để tắt và dừng tải về cập nhật, và sau đó hãy thử như sau:

  LƯU Ý: Nếu nhấn nút nguồn không hiệu quả, cố gắng giữ nút nguồn trong 10 giây để khởi động lại máy.

  1. Nếu bộ thu AV được kết nối thông qua một mạng không dây, thay đổi sang mạng có dây, tắt mở nguồn router và bộ thu AV, sau đó cập nhật một lần nữa.
  2. Đối với STR-DN860 và STR-DN1060, nếu vấn đề vẫn tồn tại, sử dụng một flash USB và cố gắng cập nhật một lần nữa.

   LƯU Ý: Để biết chi tiết về bản cập nhật bằng cách sử dụng một ổ đĩa flash USB, tham khảo các trang web hỗ trợ khách hàng.