ID bài viết : 00148828 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Hướng dẫn sử dụng chế độ phát lại ngẫu nhiên hoặc lặp lại trong ứng dụng Music.

Hướng dẫn sử dụng chế độ phát lại ngẫu nhiên hoặc lặp lại trong ứng dụng Music.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện theo các bước sau.

 1. Trên màn hình của ứng dụng Music, nhấn nút LEFT trên điều khiển cho đến khi Menu(Drawer) được hiển thị ở góc trái.
  Image
  LƯU Ý: Đối với tiếng Ả Rập, Ba Tư, tiếng Hebrew, nhấn nút RIGHT trên điều khiển từ xa cho đến khi Menu(Drawer) được hiển thị ở cạnh phải.

 2. Chọn Player.
  Image 

 3. Chọn biểu tượng Shuffle hoặc biểu tượng Repeat.
  Image