ID bài viết : 00148828 / Sửa lần cuối : 26/04/2021

Cách sử dụng phát xáo trộn hoặc phát lặp lại trong ứng dụng Nhạc

  Chọn phím Shuffle (Xáo trộn) (mũi tên xáo trộn) hoặc phím Repeat (Lặp lại) (mũi tên quay lại) được hiển thị khi chọn một bài hát.

  1. Chọn một trong các tùy chọn chọn nhạc từ các mục menu ở bên trái.
   LƯU Ý: Đối với Android™ 7.0 hoặc cũ hơn, chọn Player (Trình phát) để sử dụng phát lặp lại.
    
  2. Chọn nhạc.
    
  3. Chọn phím Shuffle (Xáo trộn) (mũi tên xóa trộn) hoặc mũi tên Repeat (Lặp lại) (mũi tên quay lại).

   Đối với Android 9 / Android 8.0

   Đối với Android 7.0 hoặc cũ hơn