ID bài viết : 00125758 / Sửa lần cuối : 06/08/2015

Spotify thỉnh thoảng không thể phát được trong một nhóm.

Spotify thỉnh thoảng không thể phát được trong một nhóm.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn muốn phát nhạc từ Spotify® ở trong nhóm "Đa-phòng" (Multi-room), tất cả các thiết bị được kết nối tới nhóm phải được thiết lập tính năng "Network Standby".

  • Nếu sử dụng dòng máy SRS-X77/X88/X99  

    Bật tính năng BLUETOOTH/Network standby.

  • Nếu sử dụng dòng máy HT-NT3/ST9/XT3, STR-DN860/DN1060:

    Chuyển Remote Start sang chế độ ON

LƯU Ý: Đối với khách hàng sử dụng HT-NT3/ST9/XT3, STR-DN860/DN1060: những thiết bị này sẽ có bản cập nhật firmware vào đầu tháng 7 năm 2015 để tương thích với Spotify.