ID bài viết : 00125758 / Sửa lần cuối : 06/08/2015

Spotify thỉnh thoảng không thể phát được trong một nhóm.

Spotify thỉnh thoảng không thể phát được trong một nhóm.

  Nếu bạn muốn phát nhạc từ Spotify® ở trong nhóm "Đa-phòng" (Multi-room), tất cả các thiết bị được kết nối tới nhóm phải được thiết lập tính năng "Network Standby".

  • Nếu sử dụng dòng máy SRS-X77/X88/X99  

   Bật tính năng BLUETOOTH/Network standby.

  • Nếu sử dụng dòng máy HT-NT3/ST9/XT3, STR-DN860/DN1060:

   Chuyển Remote Start sang chế độ ON

  LƯU Ý: Đối với khách hàng sử dụng HT-NT3/ST9/XT3, STR-DN860/DN1060: những thiết bị này sẽ có bản cập nhật firmware vào đầu tháng 7 năm 2015 để tương thích với Spotify.