ID bài viết : 00154606 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ các thiết bị âm thanh hoặc nhóm khỏi ứng dụng SongPal?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ các thiết bị âm thanh hoặc nhóm khỏi ứng dụng SongPal?

Để gỡ bỏ loa, các thiết bị âm thanh hoặc các nhóm khác từ ứng dụng SongPal, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Trong màn hình Speaker & Group, chạm nhẹ vào biểu tượng trình đơn thả xuống ở góc trên bên phải của màn hình

    Dropdown
  2. Sau đó, chọn Remove Speakers

    Dropdown
  3. Cuối cùng, đặt một đánh dấu bên cạnh các loa bạn muốn gỡ bỏ, và chạm nhẹ vào REMOVE

    Dropdown