ID bài viết : 00154606 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ các thiết bị âm thanh hoặc nhóm khỏi ứng dụng SongPal?

  Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ các thiết bị âm thanh hoặc nhóm khỏi ứng dụng SongPal?

  Để gỡ bỏ loa, các thiết bị âm thanh hoặc các nhóm khác từ ứng dụng SongPal, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Trong màn hình Speaker & Group, chạm nhẹ vào biểu tượng trình đơn thả xuống ở góc trên bên phải của màn hình

   Dropdown
  2. Sau đó, chọn Remove Speakers

   Dropdown
  3. Cuối cùng, đặt một đánh dấu bên cạnh các loa bạn muốn gỡ bỏ, và chạm nhẹ vào REMOVE

   Dropdown