ID bài viết : 00063545 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Lưu lượng dữ liệu không dây (tốc độ tải về) trở nên rất chậm hoặc đột nguột ngắt kết nối khi di chuyển máy tính xa khỏi điểm truy cập

  Vấn đề về khả năng kết nối wifi có thể xảy ra trong một vài trường hợp hiếm hoi là kết quả của một vài nguyên nhân, bao gồm cường độ tín hiệu, khoảng cách đến tín hiệu WiFi, số thiết bị sử dụng router WiFi, và do môi trường tại nơi đặt WiFi. Vui lòng thực hiện theo những bước sau để khắc phục vấn đề, cải thiện lưu lượng dữ liệu không dây (tốc độ tải về) và giảm việc bị ngắt kết nối mạng ngẫu nhiên

  1. Xác nhận rằng driver mới nhất của bộ chuyển đổi WiFI đã được tải về và cài đặt  
   1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X, sau đó nhấp vào menu Device Manager 
   2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào Network adpters để mở rộng sự lựa chọn
   3. Tại Network adapters, nhấp đúp chuột vào Broadcom wireless adapter
   4. Trong cửa sổ Intel wireless adapter Properties, nhấp vào tab Driver
   5. Trong tab Driver, kế đến là Driver Version, xác nhận driver của wireless adapters
    • Phiên bản Driver mới nhất dành cho Window 8 là 5.93.99.187
    • Phiên bản Driver mới nhất dành cho Window 8.1 là 5.93.99.187
   6. Nếu phiên bản driver được liệt kê ra giống hoặc cao hơn phiên bản khả dụng, tiến đến bước tiếp theo. Nếu phiên bản driver được liệt kê ra thấp hơn phiên bản khả dụng mới nhất, tải và cài đặt cập nhật driver cho wireless adapters, và sau đó tiến hành bước tiếp theo
     


  2. Điều chỉnh độ rộng băng tần 802.11n với 2.4 GHz 
   1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X, sau đó vào menu nhấp Device Management
   2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào Network adapters để mở rộng sự lựa chọn
   3. Tại Network adapters, nhấp đúp chuột vào Broadcom wireless adapter
   4. Trong cửa sổ Broadcom wireless adapter Properties, nhấp vào tab Advanced
   5. Trong tab Advanced, trong mục Property, nhấp chọn Bandwidth Capability 
   6. Với việc lựa chọn Bandwidth Capability, trong mục Value, thay đổi giá trị từ 11a:20/40;11bg:20MHz đến 11a/b/g:20/40MHz.
  3. Sửa đổi thuộc tính kết nối mạng không dây 
   1. Nhấn vào tổ hợp phím Windows Logo + X, từ danh sách, nhấp vào Control Panel
   2. Trong cửa sổ Control panel, nhấp vào Network and Internet
   3. Trong cửa sổ Network and Internet, nhấp chọn Network and Sharing Center
   4. Trong cửa sổ Network and Sharing Center, ở cột bên trái, nhấp Change adapter settings
   5. Trong cửa sổ Network Connections, nhấp đúp chuột vào Wi-Fi
   6. Trong cửa sổ Wi-Fi Status, nhấp chọn Wireless Properties
   7. Trong cửa sổ Wireless Network Properties, chọn tab Connections, nhấp chọn để đánh dấu vào ô vuông bên cạnh Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), và sau đó nhấp OK


  4. Điều chỉnh các loại mã hóa không dây của router
   1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây (wireless access point)

    LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng về việc truy cập và điều chỉnh cài đặt Router

   2. Nếu loại mã hóa không dây là WEP hoặc WPS-PSK(TKIP), thay đổi loại mã hóa sang  WPS-PSK(AES).


  5. Điều chỉnh kênh không dây trên Router 
   1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây (wireless access point) 

    LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng về việc truy cập và điều chỉnh cài đặt Router

   2. Điều chỉnh kênh không dây ở Channel 6 hoặc Channel 11