ID bài viết : 00063548 / Sửa lần cuối : 07/10/2014

Lưu lượng dữ liệu không dây (tốc độ tải về) trở nên rất chậm hoặc đột nguột ngắt kết nối khi di chuyển máy tính xa khỏi điểm truy cập

  Vấn đề về khả năng kết nối wifi có thể xảy ra trong một vài trường hợp hiếm hoi là kết quả của một vài nguyên nhân, bao gồm cường độ tín hiệu, khoảng cách đến tín hiệu WiFi, một số thiết bị sử dụng router WiFi, và do môi trường đặt WiFi thông thường. Vui lòng thực hiện theo những bước sau để khắc phục vấn đề, cải thiện lưu lượng thông tin không dây (tốc độ tải về) và giảm thiểu việc mất kết nối mạng

  1. Xác nhận rằng driver mới nhất của bộ chuyển đổi WiFI đã được tải về và cài đặt 
   1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X, sau đó nhấp vào menu Device Manager 
   2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào Network adpters để mở rộng ra sự lựa chọn
   3. Tại Network adapters, nhấp đúp chuột vào Intel wireless adapter
   4. Trong cửa sổ Intel wireless adapter Properties, nhấp vào tab Driver
   5. Trong tab Driver, kế đến là Driver Version, xác nhận wireless adapters driver
    • Phiên bản Driver mới nhất dành cho Window 8 là 16.1.5.2
    • Phiên bản Driver mới nhất dành cho Windows 8.1 là 16.6.0.8
   6. If the driver version listed is the same or higher than the latest available, proceed to the next step. If the driver version listed is a lower version than the latest available, download and
    Nếu phiên bản driver được liệt kê ra giống hoặc cao hơn phiên bản khả dụng, tiến đến bước tiếp theo. Nếu phiên bản driver được liệt kê ra thấp hơn phiên bản khả dụng mới nhất, tải và cài đặt cập nhật driver bộ chuyển đổi không dây, và sau đó tiến hành đến bước tiếp theo

  2. Vô hiệu hóa thiết lập quản lý  nguồn cho wireless LAN adpter
   1. Nhấn vào tổ hợp phím Windows Logo + X, và sau đó nhấp vào menu chọn Device Manager
   2. Vào cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào Network adapters để mở rộng lựa chọn 
   3. Tại Network adapters, nhấp đôi vào bộ chuyển đổi không dây Intel 
   4. Ở cửa sổ Intel wireless adapter Properties, nhấp vào tab Power Management
   5. Trong tab Power Management, nhấp vào ô vuông cạnh Allow the computer to turn off this device to save power để bỏ đánh dấu
   6. Nhấp vào nút OK

  3. Set the Wireless Adapter Power Saving Mode to Maximum Performance.
   Cài đặt Wireless Adapter Power Saving Mode sang Maximum Performance
   1. Nhấn vào tổ hợp phím Windows Logo +X, và sau đó nhấp vào menu Power Options
   2. Trong cửa sổ Power Options, chọn Power plan, nhấp vào Change plan settings
   3. Trong cửa sổ Change settings for the plan, nhấp vào Change advances power settings
   4. Trong cửa sổ Power Options, nhấp đúp chuột vào Wireless Adapter Settings
   5. Tại Wireless Adapter Settings, nhấp đúp chuột vào Power Saving Mode
   6. Under Power Saving Mode, next to both On battery and Plugged in, click to change the setting to Maximum Performance.
    Tại Power Saving Mode, On batteryPlugged in, nhấp để thay đổi thiết lập sang Maximum Performance

   NOTE: Changing the On battery setting to Maximum Performance will increase the battery consumption.
   LƯU Ý: Thay đổi thiết lập On battery sang Maximum Performance sẽ làm tăng lượng tiêu thụ pin

  4. Điều chỉnh 802.11n Độ rộng băng tần là 2.4 GHz
   1. Nhấn tổ hợp phím Windows Logo + X, và sau đó nhập vào menu Device Manager 
   2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào Network adapters để mở rộng sự lựa chọn
   3. Tại Network adapters, nhấp đúp chuột vào bộ chuyển đổi không dây Intel
   4. Trong cửa sổ Intel wireless adapter Properties, nhấp chọn vào tab Advanced
   5. Trong tab Advanced, trong mục Property, nhấp chọn 802.11n Channel Width for 2.4GHz
   6. Với việc chọn 802.11n Channel Width for 2.4 GHz, trong mục Value, thay đổi giá trị từ 20MHz Only sang Auto

  5. Sửa đổi các thuộc tính của mạng không dây (Wireless Network Properties)
   1. Nhấn vào tổ hợp phím Windows Logo + X trên bàn phím, trong mục được liệt kê, nhấp vào Control Panel
   2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào Network and Internet
   3. Trong cửa sổ Network and Internet, nhấp chọn Network and Sharing Center 
   4. Trong cửa sổ Network and Sharing Center, ở cột phía bên trái, nhấp vào Change Adapter settings
   5. Trong cửa sổ Network Connections, nhấp đúp chuột vào Wi-Fi
   6. Trong cửa sổ WiFi Status, nhấp vào nút Wireless Properties
   7. Trong cửa sổ Wireless Network Properties, trong tab Connections, nhấp để đánh dấu chọn Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), sau đó nhấp vào nút OK

   QUAN TRỌNG: Tại thời điểm này, kiểm tra xem đã có bất kì cải thiện nào với lưu lượng thông tin không dây (tốc độ tải về) hoặc vấn đề rớt kết nối. Nếu có, bạn nên giữ những thay đổi về thiết lập ở những bước trên. Nếu không có sự cải thiện nào hoặc vấn đề rớt kết nối vẫn tiếp tục, tiến hành những bước sau

  6. Điều chỉnh các loại mã hóa không dây của Router
   1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây

    U Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng router theo từng bước hướng dẫn trong việc truy cập và điều chỉnh cài đặt Router

   2. IfNếu loại mã hóa không dây là WEP hoặc WPS - PSK (TKIP), thay đổi loại mã hóa sang WPS-PSK (AES)


  7. Điều chỉnh kênh không dây trên Router 
   1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây

    U Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng router theo từng bước hướng dẫn trong việc truy cập và điều chỉnh cài đặt Router

   2. Điều chỉnh kênh không dây sang Channel 6 hoặc Channel 11