ID bài viết : 00060098 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Băng thông wireless (tốc độ tải) trở nên rất chậm hoặc ngắt kết nối một cách ngẫu nhiên khi máy tính di chuyển xa điểm truy cập.

  Vấn đề kết nối Wi-Fi này có thể xảy ra trong vài trường hợp  như là kết quả của các yếu tố khác nhau, bao gồm độ mạnh tín hiệu, khoảng cách với tín hiệu Wi-Fi, số thiết bị sử dụng router Wi-Fi, và môi trường chung Wi-Fi. Vui lòng theo các bước sau để khắc phục sự cố cho vấn đề này và cải thiện băng thông Wireless (tốc độ tải) và ngắt kết nối ngẫu nhiên.

  1. Xác nhận rằng driver adapter wireless mới nhất đã được tải về và cài đặt.
   1. Nhấn nút kết hợp Windows Logo + X, và sau đó trên menu nhấp Device Manager.
   2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột Network adapters để mở rộng chọn lựa.
   3. Dưới Network adapters, nhấp đúp chuột vào Broadcom wireless adapter.
   4. Trong cửa sổ Broadcom wireless adapter Properties, nhấp tab Driver.
   5. Trên tab Driver, kế bên Driver Version, xác nhận driver adapter wireless mới nhất đã được cài đặt
   6. Nếu danh sách phiên bản driver là 6.30.223.181 hoặc cao hơn, thực hiện bước kế tiếp. Nếu danh sách phiên bản driver thì thấp hơn phiên bản mới nhất, tải về và cài đặt driver adapter wireless trước, và sau đó thực hiện bước kế tiếp.
  2. Điều chỉnh 802.11n Channel Width cho 2.4GHz.
   1. Nhấn phím kết hợp Windows Logo + X, và sau đó trên menu nhấp Device Manager.
   2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột Network adapters để mở rộng chọn lựa.
   3. Dưới Network adapters, nhấp đúp chuột vào Broadcom wireless adapter.
   4. Trong cửa sổ Broadcom wireless adapter Properties, nhấp tab Advanced.
   5. Trên tab Advanced, trong phần Property, nhấp để chọn Bandwidth Capability.
   6. Với chọn lựa Bandwidth Capability, trong phần Value, thay đổi giá trị từ 11b/g:20MHz thành 11b/g:20MHz/40MHz.
  3. Thay đổi Wireless Network Properties
   1. Nhấn phím kết hợp trên bàn phím và, từ danh sách, nhấp Control Panel.
   2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp Network and Internet.
   3. Trong cửa sổ Network and Internet, nhấp Network and Sharing Center.
   4. Trong cửa sổ Network and Sharing Center, trên cột bên tay trái, nhấp Change adapter settings.
   5. Trong cửa sổ Network Connections, nhấp đúp chuột vào Wi-Fi.
   6. Trong cửa sổ Wi-Fi Status, nhấp vào nút Wireless Properties.
   7. Trong cửa sổ Wireless Network Properties, trên tab Connections, nhấp để chọn dấu check trong ô kế bên Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), và sau đó nhấp nút OK.
  4. Vô hiệu hóa thiết lập Minimum Power Consumption.
   1. Nhấn phím kết hợp Windows Logo + , và sau đó trên menu nhấp Device Manager.
   2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột Network adapters để mở rộng lựa chọn.
   3. Dưới Network adapters, nhấp đúp chuột vào Broadcom wireless adapter.
   4. Trong cửa sổ Broadcom wireless adapter Properties, nhấp tab Advanced.
   5. Trên tab Advanced, nhấp để chọn Minimum Power Consumption, thay đổi giá trị từ Enabled thành Disabled và sau đó nhấp nút OK.

    LƯU Ý: Thay đổi thiết lập Minimum Power Consumption thành Disabled sẽ tăng lượng tiêu thụ pin.

  5. Điều chỉnh loại Wireless Encryption của Router.
   1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây.

    LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng Router cho các bước hướng dẫn từng bước truy cập và điều chỉnh các thiết lập Router.

   2. Nếu mã hóa wireless là WEP hoặc WPS-PSK(TKIP), thay đổi loại mã hóa thành WPS-PSK(AES).
  6. Điều chỉnh kênh wireless trên Router.
   1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây.

    LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng Router cho các hướng dẫn từng bước truy cập và điều chỉnh các thiết lập Router.