ID bài viết : 00132855 / Sửa lần cuối : 19/11/2021

Màn hình LCD của máy ảnh không hiển thị hình ảnh khi được kết nối với màn hình qua HDMI

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi quay phim 4K XAVC S bằng thẻ nhớ gắn vào máy ảnh, hình ảnh có thể sẽ không hiển thị trên màn hình rời hoặc màn hình của máy ảnh, tùy vào các cài đặt của chế độ quay phim Proxy.

  Để giải quyết vấn đề này, hãy đặt cài đặt Proxy Recording (Ghi lại proxy) thành thông số thích hợp theo mục đích sử dụng. Đối với một số mẫu, nếu bạn đặt Proxy Recording (Ghi lại proxy) thành Off (Tắt) và Record Setting (Cài đặt bản ghi) thành 24p thì hình ảnh sẽ hiển thị trên cả màn hình rời và màn hình máy ảnh.

  Lưu ý: Các định dạng tập tin có sẵn khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy ảnh. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn trợ giúp của máy ảnh.

  Khi File Format (Định dạng tập tin) được đặt thành XAVC S HD hoặc AVCHDHDMI Info. Display (Hiển thị thông tin HDMI) được đặt thành On (Bật):

  • Trong thời gian chờ để quay phim
   Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI

   1. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.
   2. Màn hình tắt.
  • Trong khi đang quay phim
   Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI

   1. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.
   2. Màn hình tắt.

  Khi File Format (Định dạng tập tin) được đặt thành XAVC S HD hoặc AVCHDHDMI Info. Display (Hiển thị thông tin HDMI) được đặt thành Off (Tắt):

  • Trong thời gian chờ để quay phim
   Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI

   1. Hình ảnh hiển thị, nhưng thông tin không xuất hiện.
   2. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.
  • Trong khi đang quay phim
   Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI

   1. Hình ảnh hiển thị, nhưng thông tin không xuất hiện.
   2. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.

  Khi File Format (Định dạng tập tin) được đặt thành XAVC S 4K, đồng thời hình ảnh được ghi vào thẻ nhớ gắn vào máy ảnh

  • Trong thời gian chờ để quay phim
   Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI

   1. Hình ảnh hiển thị, nhưng thông tin không xuất hiện.
   2. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.
  • Trong khi đang quay phim

   • Proxy Recording (Ghi lại proxy): Off (Tắt)
    Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI
     1. Hình ảnh hiển thị, nhưng thông tin không xuất hiện.
     2. Hình ảnh không được hiển thị.
      Thông tin được hiển thị.
     • Chỉ với các mẫu tương thích có Proxy Recording (Ghi lại proxy) được đặt thành Off (Tắt) và Record Setting (Cài đặt bản ghi) được đặt thành 24p
      Lưu ý: Các mẫu tương thích là ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, DSC-RX100M7, ILCE-6600, ILCE-9M2, ZV-1, ILCE-7C và ZV-E10
      Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI
     1. Hình ảnh hiển thị, nhưng thông tin không xuất hiện.
     2. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.
    • Proxy Recording (Ghi lại proxy): On (Bật)
     Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI
    1. Hình ảnh và thông tin không được hiển thị.
    2. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.

   Khi File Format (Định dạng tập tin) được đặt thành XAVC S 4K4K Output Sel. (Chọn ngõ ra 4K) được đặt thành HDMI Only (Chỉ HDMI):

   • Trong thời gian chờ để quay phim
    Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI

    1. Hình ảnh hiển thị, nhưng thông tin không xuất hiện.
    2. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.
   • Trong khi đang quay phim
    Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI

    1. Hình ảnh hiển thị, nhưng thông tin không xuất hiện.
    2. Hình ảnh và thông tin được hiển thị.

   Trong thời gian phát lại

   Hình ảnh cho thấy màn hình rời (A) và máy ảnh (B) được kết nối bằng cáp HDMI
   Khi máy ảnh được kết nối qua HDMI, hình ảnh chỉ hiển thị trên màn hình rời trong thời gian phát lại, bất kể cài đặt HDMI Info. Display (Hiển thị thông tin HDMI) là gì và File Format (Định dạng tập tin) có được đặt thành 4K hoặc HD hay không.