ID bài viết : 00132855 / Sửa lần cuối : 18/01/2019

Trong khi quay phim, kính ngắm bị đen và chỉ hiển thị thông tin ghi hình.

Trong khi quay phim, kính ngắm bị đen và chỉ hiển thị thông tin ghi hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi máy ảnh được kết nối với một thiết bị bên ngoài qua cổng HDMI với 4K Output Sel. được cài đặt sang Memory Card+HDMI, hình ảnh sẽ không hiển thị trên máy ảnh trong khi quay phim XAVC S 4K.
Để kiểm tra hình ảnh, hiển thị nó trên thiết bị đã kết nối với máy ảnh qua dây cáp HDMI.