ID bài viết : 00247662 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Không thể chọn phim khi kết nối thiết bị di động với Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi bạn cập nhật phần mềm của máy ảnh lên phiên bản mới nhất, bạn sẽ có thể quay phim bằng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).

    LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng DSC-HX400V/HX400 hoặc DSC-HX60V/HX60 thì ngoài việc cập nhật phần mềm của máy ảnh, bạn phải tải xuống và cài đặt Smart Remote Control Phiên bản 3.10 trở lên, đây là một trong các ứng dụng PlayMemories Camera Apps.