ID bài viết : 00112455 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Video và âm thanh không đồng bộ khi đang quay phim thông qua kết nối HDMI.

  Video và âm thanh không đồng bộ khi đang quay phim thông qua kết nối HDMI.


  Để ngăn ngừa sai lệch không mong muốn giữa video và âm thanh khi quay phim thông qua HDMI, thiết lập các chức năng Audio Out Timing sang Lip Sync.

  Để làm điều đó, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Trên máy ảnh, nhấn vào nút MENU
  2. Chọn Camera Settings
  3. Chọn Audio Out Timing
  4. Chọn Lip Sync.