ID bài viết : 00273029 / Sửa lần cuối : 12/12/2021

Làm cách nào để sử dụng thiết bị Xperia làm màn hình ngoài của máy ảnh hoặc máy quay?

Máy ảnh nào của Sony tương thích với Màn hình ngoài?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Áp dụng cho

  • Android 11

  Giải pháp

  Bạn có thể kết nối máy ảnh hoặc máy quay tương thích USB Video Class (UVC) với thiết bị Xperia của bạn qua cáp USB và khởi chạy ứng dụng Màn hình ngoài.

  LƯU Ý: Nếu máy ảnh hoặc máy quay của bạn không tương thích với UVC, nhưng tương thích với ngõ ra HDMI thì máy ảnh hoặc máy quay của bạn có thể kết nối bằng bộ chuyển đổi HDMI-UVC của bên thứ ba*1.
  *1: Sony không chứng thực hoặc đảm bảo hiệu suất của bất kỳ thiết bị hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba. Sony không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc suy giảm hiệu suất nào trên thiết bị của bạn bắt nguồn từ việc sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng của bên thứ ba.