ID bài viết : 00148362 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Không thể phát lại hoặc có tiếng ồn khi tôi phát lại tập tin WAV.

Không thể phát lại hoặc có tiếng ồn khi tôi phát lại tập tin WAV.

    BRAVIA không hỗ trợ một số định dạng tập tin WAV, chẳng hạn như định dạng WAV đa kênh.