ID bài viết : 00227106 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Tôi có thể mua ứng dụng trên Android TV thông qua Cửa hàng Google Play không?

    Có, bạn có thể mua ứng dụng trên Android TV thông qua Cửa hàng Google Play nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

    LƯU Ý: Bạn cũng có thể cài đặt miễn phí các ứng dụng có trả phí được phát triển dành cho Android TV nếu bạn đã mua và cài đặt phiên bản di động của ứng dụng Android TV trên thiết bị di động của bạn.