ID bài viết : 00148833 / Sửa lần cuối : 30/06/2016

Không có gì hiển thị khi nhấn nút Menu Action trên điều khiển.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không có gì hiển thị khi nhấn nút Action Menu trên điều khiển.

Sau đây là những nguyên nhân có thể gây ra.

  • Action Menu không thể được hiển thị trong khi màn hình menu Home đã được hiển thị.
  • Action Menu không thể được hiển thị ngay lập tức sau khi bật TV. Hãy để một thời gian để Action Menu sẵn sàng.