ID bài viết : 00148833 / Sửa lần cuối : 11/12/2018

Không có gì hiển thị khi nhấn nút Menu Action trên điều khiển.

    Không có gì hiển thị khi nhấn nút Action Menu trên điều khiển.

    Sau đây là những nguyên nhân có thể gây ra.

    • Action Menu không thể được hiển thị trong khi màn hình menu Home đã được hiển thị.
    • Action Menu không thể được hiển thị ngay lập tức sau khi bật TV. Hãy để một thời gian để Action Menu sẵn sàng.