ID bài viết : 00143465 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Đăng kí Touchpad Remote Control luôn thất bại.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đăng kí Touchpad Remote Control luôn thất bại.

LƯU Ý: Có hai loại điều khiển từ xa được đề cập trong câu trả lời này. Dấu hiệu micrô được in trên cả hai loại, như hình thể hiện dưới đây.

Image

[A] Loại A (Điều khiển Touchpad )
[B] Loại B (Điều khiển có hỗ trợ tính năng nhận diện giọng nói)

Nếu Điều khiển đã được đăng ký với TV khác, hãy tắt TV đó, và sau đó làm theo các bước dưới đây để đăng ký lại Điều khiển của bạn với TV mong muốn.

Khi sử dụng loại A (Điều khiển Touchpad), kiểm tra như sau.

Khi ghép nối bằng cách sử dụng điều khiển IR (điều khiển Hồng ngoại)

 1. Bật TV.
 2. Trên IR điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
 3. Chọn Settings.
 4. Chọn Touchpad Remote Control settings trong mục Network & Accessories.
 5. Chọn Pair Touchpad Remote Control.
 6. Chọn Yes.
 7. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Khi ghép nối mà không sử dụng bộ điều khiển hồng ngoại IR

 1. Bật TV.
 2. Trên mặt sau của TV, nhấn nút INPUT trong 7 giây.

  LƯU Ý: Hình dưới đây cung cấp một ví dụ về nút INPUT.

  Image

 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

LƯU Ý:

Nếu bạn không đăng ký chức năng Điều khiển từ xa bằng Điều khiển từ xa Loại B, hãy kiểm tra sau đây.

 1. Bật TV.
 2. Trên điều khiển IR, nhấn nút HOME.
 3. Chọn Settings.
 4. Chọn Voice Remote Control settings trong Network & Accessories.
 5. Chọn nút Activate the Image.
 6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

LƯU Ý: Do hạn chế của Bluetooth Low Energy, khi TV có chứa thông tin ghép nối của điều khiển từ xa vẫn đang BẬT, việc đăng ký sẽ không thành công.