ID bài viết : 00143465 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Việc đăng ký Điều khiển cảm ứng từ xa hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói của tôi luôn bị lỗi

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể đăng ký chức năng Điều khiển từ xa bằng giọng nói.

Làm theo các bước sau đây để ghép nối lại điều khiển từ xa.

 1. Hãy tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa và lắp vào lại.
 2. Đặt Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) trong Settings (Cài đặt) thành Off (Tắt), sau đó đặt lại thành On (Bật).
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
  4. Chọn Bluetooth rồi tắt.
  5. Chọn lại Bluetooth và bật lại.
 3. Ghép nối lại điều khiển từ xa.
LƯU Ý: Có hai loại điều khiển từ xa được đề cập trong câu trả lời này. Dấu micrô được in trên cả hai loại, như minh họa trong hình ảnh này.

Ảnh

[A] Loại A (Điều khiển cảm ứng từ xa)
[B] Loại B (Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói)

Nếu điều khiển từ xa được đăng ký với Tivi khác, hãy tắt Tivi đó và làm theo các bước bên dưới để đăng ký lại điều khiển từ xa của bạn vào Tivi mong muốn.

Khi sử dụng Loại A (Điều khiển cảm ứng từ xa), hãy kiểm tra như sau.

Khi ghép nối bằng điều khiển từ xa IR

 1. Bật Tivi.
 2. Trên điều khiển từ xa IR, nhấn nút HOME.
 3. Chọn Settings (Cài đặt).
 4. Chọn Touchpad Remote Control settings (Cài đặt Điều khiển cảm ứng từ xa) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
 5. Chọn Pair Touchpad Remote Control (Ghép nối Điều khiển cảm ứng từ xa).
 6. Chọn Yes (Có).
 7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi ghép nối nhưng không dùng điều khiển từ xa IR

 1. Bật Tivi.
 2. Trên mặt sau của Tivi, nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) trong 7 giây.

  LƯU Ý: Hình ảnh sau đây là ví dụ về nút INPUT (NGÕ VÀO).

  Ảnh

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

LƯU Ý:

Khi sử dụng Loại B (Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói), hãy kiểm tra như sau.

 1. Bật Tivi.
 2. Trên điều khiển từ xa IR, nhấn nút HOME.
 3. Chọn Settings (Cài đặt).
 4. Chọn Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
 5. Chọn Activate the Ảnh button (Kích hoạt nút).
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

LƯU Ý: Do những hạn chế của công nghệ BLE (Bluetooth Low Energy), cho nên nếu Tivi có chứa thông tin ghép nối của điều khiển từ xa vẫn được BẬT thì quá trình đăng ký sẽ thất bại.