ID bài viết : 00148864 / Sửa lần cuối : 27/01/2019

Tiếng nhạc phát ra nghe nhỏ.

    Codec của tập tin nhạc có thể không được BRAVIA TV hỗ trợ. Tập tin nhạc có các codec không được hỗ trợ đôi khi có thể phát lại được nhưng chất lượng âm thanh không được đảm bảo.
    Hãy xem Hướng dẫn trợ giúp để biết danh sách các codec được BRAVIA TV hỗ trợ.

    Để biết chi tiết, hãy tham khảo Các ứng dụng Album, Nhạc và Video hỗ trợ những loại định dạng tập tin nào?