ID bài viết : 00148864 / Sửa lần cuối : 08/01/2019

Âm nhạc có chất lượng âm thanh thấp.

Âm nhạc có chất lượng âm thanh thấp.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các codec của nhạc có thể không được hỗ trợ bởi TV BRAVIA. Nhạc với các codec không được hỗ trợ đôi khi có thể được phát lại, nhưng chất lượng âm thanh không được đảm bảo.

Kiểm tra phần Hướng dẫn Trợ giúp để biết danh sách các codec được hỗ trợ bởi TV BRAVIA. Để tìm hiểu thêm, đi đến phần  Định dạng tập tin nào được hỗ trợ bỏi ứng dụng Album, Music, và Video?