ID bài viết : 00202128 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Khi phát video 360° trong ứng dụng YouTube, video bị đứng hình và chỉ nghe được tiếng.

    Để khắc phục sự cố này, hãy giảm cài đặt độ phân giải bằng cách làm theo các bước dưới đây.

    1. Trong màn hình phát video YouTube, nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa.
    2. Từ menu hiển thị ở dưới cùng, chọn More Options > Quality (Tùy chọn thêm > Chất lượng) và thay đổi độ phân giải.