ID bài viết : 00125609 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Âm thanh phát ra từ tai nghe có vẻ khác lạ hoặc giống như âm thanh vòm.

    Sử dụng đầu cắm mini âm thanh nổi 3 cực vào cổng AUDIO OUT (ÂM THANH RA).
    Các đầu cắm 4 cực hoặc nhiều hơn như tai nghe cho iPhone, không được hỗ trợ.

    ẢnhẢnh