ID bài viết : 00125609 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Âm thanh phát ra từ tai nghe có vẻ khác lạ hoặc giống như âm thanh vòm.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sử dụng đầu cắm mini âm thanh nổi 3 cực vào cổng AUDIO OUT (ÂM THANH RA).
Các đầu cắm 4 cực hoặc nhiều hơn như tai nghe cho iPhone, không được hỗ trợ.

ẢnhẢnh