ID bài viết : 00147600 / Sửa lần cuối : 04/09/2018

Tôi có thể sử dụng mic trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để nhận dạng giọng nói được không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có, bạn có thể sử dụng mic của điện thoại thông minh để nhận dạng giọng nói bằng các ứng dụng sau: