ID bài viết : 00072436 / Sửa lần cuối : 11/01/2017

Làm thế nào để chuyển đổi từ Screen Mirroring sang DLNA Playing khi sử dụng điện thoại thông minh Xperia.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Screen Mirroring sang DLNA Playing khi sử dụng điện thoại thông minh Xperia.

  QUAN TRỌNG: Hãy chắc chắn rằng điện thoại thông minh và TV đã được bật và kết nối cùng một mạng .

  Trên điện thoại thông minh Xperia, hãy vào Device List cho các tính năng Throw và chọn BRAVIA. Nếu BRAVIA không hiển thị trong Device List, hãy thực hiện các bước dưới đây.

  1. Trên điện thoại thông minh, chọn Settings.
  2. Chọn Xperia Connectivity..
  3. Chọn Throw Settings.
  4. Bỏ chọn Auto-select wireless option.

  LƯU Ý: Tùy thuộc vào dòng máy của điện thoại thông minh Xperia các bước trên có thể thay đổi chút ít. Nếu cần thiết, tham khảo hướng dẫn của điện thoại thông minh để biết thông tin chi tiết.