ID bài viết : 00228985 / Sửa lần cuối : 06/12/2019

Bạn không thể sử dụng Google Assistant hoặc tính năng MIC tích hợp sau khi thay đổi cài đặt ngôn ngữ.

    Nếu bạn cập nhật lên phần mềm mới nhất và thay đổi cài đặt ngôn ngữ, Google Assistant có thể chuyển thành chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, hoặc chức năng MIC tích hợp có thể sẽ bị vô hiệu hóa.
    Nguyên nhân là do Google Assistant và tính năng phát hiện “OK Google” không được hỗ trợ với một số ngôn ngữ.

    Chọn ngôn ngữ được hỗ trợ cho từng tính năng trong phần cài đặt ngôn ngữ.

    LƯU Ý: Hiển thị cài đặt ngôn ngữ có thể thay đổi sau khi cập nhật lên phần mềm mới nhất.
    Chức năng MIC tích hợp hiện có sẵn trên một số mẫu máy.