ID bài viết : 00120236 / Sửa lần cuối : 01/08/2018

Kết nối mạng trên TV Sony Android của bạn

  Kết nối mạng trên TV Sony Android của bạn


  Làm thế nào để kết nối với mạng không dây?
  Các thiết bị mạng LAN không dây tích hợp cho phép bạn truy cập Internet và tận hưởng những lợi ích của việc kết nối mạng trong khi không cần dây cáp.

  (A) PC
  (B) Wireless router (access point)
  (C) Modem
  (D) Internet

  Android - Network connected devices (abcd)

  1. Thiết lập bộ router không dây (hoặc điểm truy cập) của bạn.
   Để biết chi tiết, hãy tham khảo sách hướng dẫn của router không dây của bạn (hoặc điểm truy cập), hoặc liên hệ với người thiết lập mạng (quản trị mạng).
  2. Nhấn vào nút HOME, sau đó chọn [Settings] > [Network] > [Network setup] > [Easy]. 

   HOME

   Android - Home

   Settings

   Android - Settings

   Network

   Android - Network setup

   Network setup [Easy]

   Android - Network setup
  3. Chọn Wi-Fi và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

  LƯU Ý:

  • Mạng kết nối của bạn cũng sẽ được hiển thị trên thanh 'Settings' bên cạnh biểu tượng 'Settings'.
    
  • Khi nhập mật khẩu Wi-Fi, nhấn OK để xuất hiện bàn phím ảo.

  Để tắt mạng LAN không dây tích hợp


  Nhấn nút HOME, sau đó chọn [Settings] > [Network] > [Advanced settings] > [Built-in Wi-Fi] > [Off].

  HOME

  Android - Home

  Settings

  Android - Settings


  Network

  Android - Network setup

  Advanced settings

  Android - Network advanced settings

  Built-in Wi-Fi [Off]

  Android - Built-in wifi

  LƯU Ý:

  • Để các Video có thể chạy mượt mà: Thay đổi các thiết lập của bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập) của bạn sang 802.11n hay 11ac nếu có thể. Để biết chi tiết về làm thế nào để thay đổi các thiết lập, hãy tham khảo sách hướng dẫn của router không dây (hoặc điểm truy cập) của bạn, hoặc liên hệ với người thiết lập mạng (quản trị mạng). Nếu các thao tác trên không đạt được bất cứ cải tiến, hãy thay đổi các thiết lập của bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập) của bạn đến 5 GHz, có thể giúp cải thiện độ mượt của video.

   5 GHz có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào vùng / quốc gia. Nếu 5 GHz không được hỗ trợ, TV chỉ có thể kết nối với một bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) sử dụng 2.4 GHz.
    

  Để sử dụng bảo mật WEP với một bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập), chọn [Easy] > [Wi-Fi] > [Connect by scan list].

  HOME

  Android - Home

  Settings

  Android - Settings

  Network

  Android - Network setup

  Network setup [Easy]

  Android - Network setup

  Wi-Fi

  Android - WiFi

  Connect by Scan list

  Android - Connect by scan list

  LƯU Ý:

  • Các mục cài đặt (ví dụ như địa chỉ IP, subnet mask, DHCP) có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc router. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc những người cung cấp bộ định tuyến. Bạn cũng có thể liên lạc với nhà thiết lập mạng (quản trị mạng).
  • Nếu bạn chọn chế độ [Show password] trên màn hình nhập mật khẩu, mật khẩu có thể bị nhìn thấy.


  Kết nối với mạng có dây


  Kết nối mạng LAN có dây cho phép bạn truy cập vào Internet và mạng gia đình của bạn. Kết nối cáp LAN vào TV của bạn.

  • LAN cable
  • PC
  • Modem with router functions
  • Internet

  Android - Wired (LAN Cable)

  1. Thiết lập bộ định tuyến LAN của bạn.

   Để biết chi tiết, hãy tham khảo sách hướng dẫn router LAN của bạn, hoặc liên hệ với nhà thiết lập mạng (quản trị mạng).
  2. Nhấn nút HOME sau đó chọn [Settings] > [Network] > [Network setup] > [Easy].

   HOME

   Android - Home

   Settings

   Android - Settings

   Network

   Android - Network setup

   Network setup [Easy]

   Android - Network setup
  3. Chọn Wired Lan và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

  LƯU Ý:

  • Các mục cài đặt (ví dụ như địa chỉ IP, subnet mask, DHCP) có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc router. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc những người cung cấp bộ định tuyến. Bạn cũng có thể liên lạc với nhà thiết lập mạng (quản trị mạng).
    
  • Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác nhau tùy theo quốc gia, mẩu TV hoặc phiên bản firmware của bạn.