ID bài viết : 00148860 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

TV BRAVIA có thể phát âm thanh độ phân giải cao không?

  TV BRAVIA có thể phát âm thanh độ phân giải cao không?

  Một tập tin âm thanh độ phân giải cao theo định dạng FLAC có thể được phát lại qua các dòng TV nhất định.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể và / hoặc hệ điều hành. Vui lòng kiểm tra sản phẩm áp dụng và phần mục ở dưới cùng của bài viết này trước khi bắt đầu các bước sau..

  Hãy tìm Help Guide của TV để xem chi tiết trên các tần số lấy mẫu của các định dạng hỗ trợ FLAC.

  Sử dụng điều khiển từ xa Touchpad:

  1. Nhấn nút HOME.
  2. Chọn Help.
  3. Chọn Help Guide.

  Sử dụng điều khiển từ xa:

  1. Nhấn nút HOME.
  2. Chọn Help Guide.