ID bài viết : 00206533 / Sửa lần cuối : 24/01/2019

Khi bật chế độ eARC, độ phân giải của tín hiệu Linear PCM từ thiết bị HDMI thay đổi.

    Khi eARC mode (Chế độ eARC) được bật, độ phân giải của tín hiệu Linear PCM bị giới hạn để bảo vệ nội dung.
    Ví dụ: tần số tín hiệu Linear PCM và số lượng bit của thiết bị HDMI bị giới hạn đến 48 kHz 16-bit, ngay cả khi độ phân giải của tín hiệu có thể phát ra được ở 192 kHz 16-bit.

    LƯU Ý: Đối với chế độ ARC, không có giới hạn tín hiệu từ các thiết bị HDMI do có thể hạn chế độ phân giải ở quá trình xử lý bên trong Tivi.
    Đối với chế độ eARC, độ phân giải của các tín hiệu từ thiết bị HDMI bị giới hạn do không có quá trình xử lý tín hiệu bên trong Tivi.