ID bài viết : 00151560 / Sửa lần cuối : 25/09/2016

Nút DIGITAL/ANALOG trên điều khiển từ xa không hoạt động trên menu chính hoặc khi một ứng dụng được hiển thị.

Nút DIGITAL/ANALOG trên điều khiển từ xa không hoạt động trên menu chính hoặc khi một ứng dụng được hiển thị.

    Nút DIGITAL/ANALOG hiện có sẵn trong khi TV BRAVIA trên đầu vào TV (broadcast) hoặc đầu vào bên ngoài.
    Trước khi sử dụng các nút DIGITAL/ANALOG, thay đổi chế độ TV bằng điều khiển từ xa IR (hồng ngoại).