ID bài viết : 00159836 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Mục đích của các nút màu trên điều khiển từ xa kèm theo TV Android là gì?

Mục đích của các nút màu trên điều khiển từ xa kèm theo TV Android là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điều khiển đi kèm theo các dòng TV Android TV có bốn nút màu.

Color Buttons

Bạn chỉ có thể sử dụng các nút trong menu hoặc trong các ứng dụng nhất định. Nếu bạn có thể sử dụng các chức năng này, các menu hoặc ứng dụng sẽ cung cấp thông tin liên quan đến những chức năng tương ứng với các nút.

Nhấn nút màu tương ứng với các chức năng bạn muốn sử dụng.

LƯU Ý: Hình bên dưới là ví dụ về cách sử dụng các nút màu trong menu Guide.

Color functiuos Guide