ID bài viết : 00139371 / Sửa lần cuối : 12/04/2017

TV Android hỗ trợ những nội dung 4K nào?

TV BRAVIA 4K năm 2015 hỗ trợ những nội dung 4K nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

TV Android hỗ trợ những nội dụng hình ảnh và video 4K trên những đầu vào từ USB, đầu vào HDMI, mạng gia đình và Internet streaming.

LƯU Ý:

 • Để biết chi tiết về những định dạng hỗ trợ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn trợ giúp. Đối với các phần có liên quan đến Hướng dẫn trợ giúp, vui lòng xem mục bên dưới.
  Ứng dụng Album, Music, và Video hỗ trợ được định dạng tập tin nào?
 • Video 4K từ Internet streaming được hỗ trợ cho các codec và dịch vụ sau:
  • codec: VP9, XAVCS, HEVC
  • dịch vụ (*): YouTube, Netflix, Amazon, DIRECTV 4K Ultra HD, vv...

   * Các dịch vụ mạng khả dụng khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/vùng.