ID bài viết : 00139371 / Sửa lần cuối : 27/01/2019

Android TV hỗ trợ loại nội dung 4K nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Android TV hỗ trợ nội dung ảnh và video 4K từ ngõ vào USB, ngõ vào HDMI, Mạng tại nhà và dịch vụ phát trực tuyến qua Internet.

Nguồn dữ liệu

Ảnh

Phim

HDMI

USB

Mạng tại nhà

Dịch vụ phát trực tuyến qua Internet


LƯU Ý: