ID bài viết : 00106298 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Tôi có thể sử dụng pin di động USB làm nguồn cấp điện bên ngoài cho máy ảnh được không?

  Các pin USB di động sau đây của Sony có thể dùng làm nguồn cấp điện bên ngoài cho máy ảnh. (Kế từ tháng 1 năm 2015)

  • CP-B20
  • CP-F10LSAVP
  • CP-F10LA
  • CP-F2LSAVP
  • CP-F2LA
  • CP-F5
  • CP-V5
  • CP-V4
  • CP-V3A
  • CP-A2LAKS
  • CP-V3