ID bài viết : 00203202 / Sửa lần cuối : 29/07/2021

Bộ pin có luôn sạc điện khi kết nối máy ảnh với máy tính hoặc với bộ chuyển đổi AC đi kèm thông qua cáp USB không?

    Tắt máy ảnh trước khi bạn bắt đầu sạc bộ pin.
    Nếu máy ảnh đang bật thì quá trình sạc sẽ không bắt đầu.
    LƯU Ý: Bộ chuyển đổi nguồn AC không đi kèm với một số mẫu máy.

    QUAN TRỌNG: Nếu bạn đang dùng máy quay được trang bị cáp USB cài sẵn thì bạn chỉ có thể sử dụng cáp USB cài sẵn này để sạc pin.